реклама партнерів:
Головна » 2010 » Червень » 19 » Апеляційний комітет Федерації футболу розглянув скаргу клубу "Десна" м. Чернігів

Апеляційний комітет Федерації футболу розглянув скаргу клубу "Десна" м. Чернігів


2010 » Червень » 19
Автор: Черняков
Коментарі: 0
Переглядів: 986
Спорт


Апеляційний комітет з атестування футбольних клубів Федерації футболу України
РІШЕННЯ
м.Київ
15 червня 2010 р.
Апеляційний комітет з атестування футбольних клубів Федерації футболу України у складі головуючого Тітова М.І. та членів, Пелипенко О.С., Турчина С.О. і Шкрьоби О.В., розглянувши апеляційну скаргу приватного підприємства футбольного клубу «Десна» м. Чернігів,-
ВСТАНОВИВ:
Рішенням комітету з атестування футбольних клубів федерації футболу України від 18 травня 2010 року відмовлено у видачі атестату, що дає право на участь у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд 1-ї ліги спортивного сезону 2010/2011 рр. ПП ФК «Десна» м.Чернігів.
Не погоджуючись із зазначеним рішенням, футбольний клуб 25.05.10 р. подав з додержанням відповідних строків апеляційну скаргу, в якій просить згадане рішення скасувати і визначити термін для усунення недоліків.
Розглянувши апеляційну скаргу, матеріали справи, які надала перша інстанція і її допоміжний орган, додатковий лист клубу, який надійшов на адресу керівництва ФФУ і ПФЛ 21.05.10 р., апеляційний комітет дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення апеляційної скарги клубу, виходячи з наступного.
Перша інстанція в особі Комітету з атестації футбольних клубів ФФУ обґрунтовано визначила, що ФК «Десна» м.Чернігів був своєчасно ознайомлений с Положенням про атестацію футбольних клубів, процедурою та встановленими термінами для її проходження, оскільки протягом останніх 5 років регулярно брав участь у атестації і проходив встановлену процедуру, яка з того часу не змінювалася. Апелянт не заперечує проти висновку про те, що він знав вимоги і встановлені терміни проходження процедури. Надані пояснення щодо поважності причин, які б унеможливлювали виконання умов атестації є необґрунтованими і лише свідчать про повну відсутність внутрішньої клубної інфраструктури та узгодженості дій власників і створених згідно із статутом органів управління.
Зміна власників, на що посилається апелянт, можлива зміна органів управління клубом і керівного складу не звільняє клуб, як учасника Всеукраїнських змагань з футболу від процедури проходження атестації футбольних клубів і виконання встановлених вимог.
Більше того, сам клуб гарантував виправлення суттєвих порушень, встановлених під час розгляду своєї заявки на проходження процедури атестації. Про це свідчить текст апеляційної скарги з проханням надати десятиденний термін для усунення порушень − до 05.06.10 р., потім у листі №14 від 21.05.10 р. на адресу керівництва ФФУ і ПФЛ - до 10.06.10 р., але станом навіть на 15.06.10 р., тобто на час розгляду апеляційної скарги не надано жодних будь-яких офіційних документів, які б підтверджували конкретні дії, спрямовані на виконання чинного законодавства та вимог «Положення про атестацію футбольних клубів 1-ї і 2-ї ліги». За таких обставин посилання в апеляційній скарзі на нове продовження терміну виконання вимог до нового строку − до 21.06.10 р. не можна вважати ґрунтовним. Крім того, «Положенням про атестацію футбольних клубів 1-ї і 2-ї ліги» Апеляційному комітету не надано таких повноважень.
Апеляційна інстанція зазначає, що аналіз матеріалів, що є у розпорядженні Апеляційного комітету, в тому числі Статуту клубу, зареєстрованого у встановленому порядку, свідчить про те, що спортивний директор ФК «Десна» м.Чернігів Ушарук І.М., який підписав апеляційну скаргу, не має необхідних правових повноважень для таких дій, оскільки відповідно до пунктів 15.7.1 та 15.7.7. Статуту клубу поточне керівництво підприємством, яким є ФК «Десна» здійснює Дирекція у складі президента та двох віце-президентів.
Апеляційна інстанція також встановила, що Комітет з атестування футбольних клубів дійшов справедливого висновку про порушення футбольним клубом «Десна» м.Чернігів встановлених «Положенням…» вимог. Так, Комітет ФФУ з атестації футбольних клубів, розглядаючи заявку ФК «Десна» м.Чернігів встановив, що в жовтні 2009 р. розпочалась щорічна обов’язкова процедура атестації футбольних клубів України 1-ї ліги на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд 1-ї ліги сезону 2010/2011 рр. Всі положення, вимоги і процедурні аспекти визначені в Положенні «Про атестацію футбольних клубів України 1-ї та 2-ї ліг», яке затверджене рішенням Виконкому ФФУ №2 від 16 серпня 2004 р.. 3гідно п. 4.2.2.2. вказаного «Положення»: «…відповідно до Системи Атестації футбольних клубів, починаючи з сезону 2005/2006 рр. для 1-ої ліги …до національних клубних змагань будуть допускатися лише ті футбольні клуби, які відповідають встановленим ФФУ мінімальним критеріям…».
Всі футбольні клуби 1-ї ліги вчасно вступили в процедуру атестації до сезону 2010/2011 рр., крім ФК «Десна» Чернігів. Даний клуб станом на лютий 2010 р. не надав заявку на участь в процедурі атестації футбольних клубів України, тобто, не підтвердив свої зобов’язання з виконання вимог Системи атестації. Незважаючи на дане порушення норм ліцензування, ФК «Десна» був запрошений на семінар-навчання з атестації футбольних клубів сезону 2010/2011 рр., який пройшов 04.02.10 р. і де його представник, Ушарук І.М., отримав пакет документів з проходження процедури атестації. Крім того, ФК «Десна» м.Чернігів не сплатила обов’язковий адміністративний внесок.
Комітет ФФУ з атестування футбольних клубів встановив граничні терміни з виконання кожного критерію Положення, про що всі футбольні клуби отримали своєчасну інформацію перед початком процедури атестації, згідно чому кожен клуб повинен представити документи, які підтверджують виконання спортивних критеріїв − до 11 лютого 2010 р.; правових критеріїв - до 22 лютого 2010 р.; кадрово-адміністративних критеріїв − до 01 березня 2010 р.; інфраструктурних критеріїв − до 11 березня 2010 р. і фінансових критеріїв − до 31 березня 2010 р .
Керівництво ФК «Десна» Чернігів самоусунулося від участі в проходженні процедури атестації на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд 1-ї ліги сезону 2010/2011 рр., ігноруючи її вимоги. Документи від клубу про відповідність мінімальним критеріям від клубу не надходили. Жоден клубний телефонний номер не відповідав, електронний зв'язок не працював, адміністративний орган з питань атестування футбольних клубів ФФУ отримав інформацію від почесного президента Чернігівської ОФФ Полевого В.І., що всі клубні кабінети тривалий час зачинені, в офісі нікого з працівників клубу не буває.
Комітет з атестування футбольних клубів інформував своїми листами про дані грубі порушення ФК «Десна» Чернігів вимог процедури атестації і про ризик, який несе клуб в частині неотримання атестату на право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професіональних команд 1-ї ліги сезону 2010/2011 рр.: ПФЛ України (лист № 3069 від 28.12.09 р., № 256 від 12.02.10 р. ), Чернігівського міського голову (лист № 418 від 02.03.10 р.), Голову Чернігівської регіональної федерації футболу Прокоповича Г.В. (лист № 14/1 від 04.03.10 р.) і, безпосередньо, президента клубу Поворознюка О.Г. (лист № 12/1 від 28.12.10 р., 19/1 від 19.02.10р., № 14/1 від 04.03.10 р., № 16/1 від 29.03.10 р.). Голова комітету з атестування футбольних клубів України 25 лютого 2010 р. направив до контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ подання щодо невиконання вимог Положення «Про атестацію футбольних клубів України 1-ї та 2-ї ліг» футбольним клубом «Десна» м. Чернігів.
Футбольний клуб «Десна» м. Чернігів представив до Адміністративного органу з питань атестування футбольних клубів ФФУ документи, які мали б підтвердити відповідність правовим, спортивним, кадрово-адміністративним та інфраструктурним критеріям «Положення…» лише 31 березня 2010 р., а документи з фінансових критеріїв лише 17 травня 2010 р. Згідно висновків експертів з правових, спортивних, кадрово-адміністративних, інфраструктурних та фінансових критеріїв, надані документи не відповідають вимогам Положення «Про атестацію футбольних клубів України 1-ї та 2-ї ліг» і не підтверджують виконання клубом мінімальних вимог. Фінансовий критерій в частині обов’язкових мінімальних вимог, передбачених розрядами №F.1.01- обов’язковий розряд «А», №F.1.03 обов’язковий розряд «А» - не виконані. Тобто, річна фінансова звітність клубу не підтверджена актом аудиторської перевірки, а крім того, претендентом на атестат не підтверджена відсутність кредиторської заборгованості по зарплаті перед своїми співробітниками. Невиконання цих розрядів фінансового критерію є безумовною підставою для відмови видачі атестату, що правильно встановив Директивний орган першої інстанції − Комітет з атестування футбольних клубів.
Таким чином, ФК «Десна» м.Чернігів не виконав вимог Положення про атестацію футбольних клубів, усунувся від виконання вказаних обов’язкових для виконання розрядів фінансового критеріїв щодо відповідності мінімальним вимогам атестації футбольних клубів. За іншими критеріями оцінки діяльності клубу також отримані негативні висновки експертів і підтверджена невідповідність клубу обов’язковим критеріям.
Після розгляду справи першою інстанцією клуб не надав будь яких додаткових документів, які б свідчили про усунення порушень. Першою інстанцією ретельно вивчені всі обставини справи, проаналізовані матеріали, зроблений обґрунтований висновок.
На підставі викладеного, будь яких підстав для задоволення апеляційної скарги та скасування рішення Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів від 18 травня 2010 р. про відмову у видачі атестату, який надає право на участь ФК «Десна» м. Чернігів в національних змаганнях спортивного сезону 2010/2011 рр. не встановлено.

Апеляційний комітет ФФУ, керуючись п.3.2.4.1 Положення про атестацію футбольних клубів, статтею 37 Статуту ФФУ-
ВИРІШИВ:
1. У задоволені скарги ПП ФК «Десна» м.Чернігів про скасування рішення Комітету ФФУ з атестації футбольних клубів від 18 травня 2010 р. щодо відмови у видачі атестату на право участі ПП ФК «Десна» м.Чернігів у національних змаганнях з футболу у спортивному сезоні 2010/2011 рр. - відмовити.
2. Про прийняте рішення повідомити ПП ФК «Десна», а також ФФУ і ПФЛ України.
3. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Голова Апеляційного комітету
Члени Апеляційного комітету

Джерело: Федерація футболу України

QR-код посилання на сторінку
Скористайтеся програмою для сканування штрих-кодів на телефоні.


Коментарі

avatar

Останні новини

17:53
19-Лют-2020
ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДНЯ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ
20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні згідно з Указом Пр
11:31
19-Лют-2020
Заходи з вшанування Героїв Небесної Сотні у Чернігові
20 лютого, у четвер, у Чернігові відбудуться заходи з вшанування Героїв Небесної сотн
17:51
18-Лют-2020
18 лютого народився американський історик, політолог, журналіст, дослідник Голодомору в Україні Джеймс МЕЙС
1952, 18 лютого – в Оклахомі (США) народився Джеймс Ернест Мейс, американський істори
17:02
18-Лют-2020
9,5 мільйонів українців отримуватимуть якісні адміністративні послуги завдяки підтримці Програми «U-LEAD з Європою»
9,5 мільйонів українців, переважно мешканці об’єднаних громад та малих міст, почнуть
08:46
18-Лют-2020
Збройні формування Російської Федерації перейшли в наступ на Донбасі
Сьогодні, зранку 18 лютого збройні формування Російської Федерації атакували позиції
16:58
16-Лют-2020
На Чернігівщині промосковські тітушки напали на священика Православної церкви України
Напад тітушок на священника ПЦУ о . Леонтія Пустовойта стався біля ґанку церкви у сел
15:35
16-Лют-2020
Відкритий лист від Героя України Леоніда Яковишина
Відкритий лист Президенту України Володимиру Зеленському, Прем’єр-міністру України Ол
15:32
16-Лют-2020
Нагороджені міжнародною медаллю Івана Мазепи
Почесною нагородою Міжнародної літературно-мистецької Академії України – міжнародною
14:55
15-Лют-2020
Російські силовики в Азовському морі затримали човен з чотирма українцями
У західній частині Азовського моря російські силовики затримали маломірне судно з чот
21:02
14-Лют-2020
Весняної повені не буде вперше за 120 років
За інформацією Укргідрометцентру, у зв’язку із нетиповим для України осінньо-зимовим
Усі новини